Завідувач: Шевченко Євген Миколайович, кандидат технічних наук
Тел.: + 38-071-398-36-98

e-mail: shen_don@mail.ru

Нагороджений:

– Знаком «Шахтарська слава» III ст. (2004 р.);

– Почесною грамотою Президії центрального комітету профспілки працівників Національної академії наук України на честь 80-річчя з дня заснування інституту (2009 р.);

– Почесною грамотою Міністерства вугілля і енергетики Донецької Народної Республіки на честь святкування 70-річчя Дня шахтаря (2017 р.).

Шевченко Євген Миколайович  – провідний фахівець в галузі маркшейдерських і гідрогеомеханічних досліджень, у тому числі з питань, що стосуються наслідків затоплення гірничовидобувних підприємств. Основним напрямом наукової діяльності є дослідження зрушення масиву гірських порід і земної поверхні при затопленні гірничовидобувних підприємств.


Основні напрями діяльності відділу

 Відділ гідрогеомеханічних досліджень і охорони надр займається виконанням науково-дослідних робіт і науково-технічних розробок в галузі фундаментальних і прикладних наук. Основними напрямами діяльності відділу є:

– аналіз і вивчення наслідків затоплення гірничих виробок; організація і проведення гідрогеомеханічних моніторингів геологічного середовища; розроблення гідрогеомеханічних прогнозів з визначенням безпечного рівня затоплення і відповідних рекомендацій при ліквідації гірничовидобувного підприємства шляхом «мокрої» консервації;

– обгрунтування параметрів стійкості і фільтрації води через водопровідні породи бар'єрних целіків; визначення границь зон, небезпечних за проривами води у діючі виробки в умовах затоплення виробленого простору;

– складання проектів границь небезпечних зон і розроблення висновків з ведіння робіт у цих зонах;

– розрахунок зрушення і деформацій земної поверхні від активізації процесу зрушення при затопленні гірничих виробок шахт, що ліквідовуються шляхом «мокрої» консервації;

– прогноз впливу ліквідації шахт на зрушення гірських порід і наслідків впливу цих процесів на земну поверхню;

– дослідження і розроблення висновків з питань будівництва об'єктів за складних гірничо-геологічних умов;

– розроблення нормативних документів по виконанню маркшейдерських, геодезичних і гідрогеологичних робіт;

– виконання геодезичних і маркшейдерських робіт з використанням сучасного обладнання;

– виконання експертних висновків з питань, пов'язаних з науково-технічними напрямами роботи відділу;

– патентна і винахідницька діяльність.


Науково-дослідна і практична діяльність відділу

Результати науково-дослідної і практичної діяльності відділу широко застосовуються на гірничовидобувних, будівельних і інших зацікавлених підприємствах ДНР, ЛНР і Російській Федерації.

Відділом виконано:

– 57 проектів затоплення;

– 9 гідрогеомеханічних прогнозів;

– 8 розрахунків безпечного рівня затоплення;

– близько 120 висновків і рекомендацій;

– 9 комплексних робіт з гідрогеомеханічного моніторингу по шахтах Центрального району Донбасу, Радянського району м. Макіївки, Торезько-Сніжнянського і Кировсько-Шахтарського районів, а також дільниці шахти ім. М. Горького;

– розроблено 2 нормативні документи.


Історія відділу