Завідувач: Глухов Олександр Олександрович, доктор технічних наук

тел.: +38 (062) 348-16-45, +38 (062) 348-16-53

e-mail: okt@ranimi.org

Лауреат премії НАН України ім. С. І. Субботіна

Нагороджений:

- знаками «Шахтарська слава» ІІІ – ІІ ст.
- почесною грамотою Президії НАН України і Центрального Комітету профспілки НАН України
- медаллю ім. Л. І. Лутугина
- відзнакою Президії НАН України «За наукові досягнення»

Глухов О. О. – фахівець в галузі шахтної геофізики, інженерних геофізичних досліджень і комп'ютерних технологій. Основними напрямами наукової діяльності є: математичне моделювання процесів поширення сейсмічних хвиль при використанні методів шахтної сейсморозвідки; питання розробки географічних інформаційних систем (ГІС), їх інтеграції у процеси вирішення завдань шахтної геофізики (зокрема сейсморозвідки).

Наукові напрями:

– створення геоінформаційних систем для вугледобувної промисловості;

– розробка програмного забезпечення для автоматизації геолого-маркшейдерських робіт;

– розробка програмних засобів для моделювання й аналізу геофізичних полів;

– розробка методик і програмних засобів для оброблення результатів натурних геофізичних спостережень.

У цей час відділом виконуються роботи з:

- розробки і вдосконалення методів інформаційного забезпечення підприємств гірничовидобувної галузі;

- розробки методів сейсмічного прогнозу порушеності вугільних пластів з урахуванням напружено-деформованого стану і властивостей вуглепородного масиву;

- розробки програмних засобів для оброблення результатів натурних геофізичних експериментів.


Винагороди і досягнення

Створено і передано на шахти більше 50 електронних планів гіничих робіт і планів поверхонь для виробничих об'єднань «Жовтеньвугілля», «Шахтарськантрацит» і ін. Розроблено електронні геологічні карти низки родовищ корисних копалин України.

Розроблена і захищена авторськими свідоцтвами низка програмних продуктів для вирішення завдань гірничої геофізики, а також для геолого-маркшейдерських служб підприємств вугільній промисловості України.

Створено геоінформаційну систему “ГеоМарк” і програмні прикладки, пов'язані з безпекою праці на вугільних шахтах і зменшенням техногенних наслідків вуглевидобування. Система неодноразово (2005-2007 рр.) експонувалася і нагороджувалася грамотами на Міжнародній виставці сучасних комп'ютерних технологій CeBit (Ганновер, Німеччина).

Розроблено методику шахтного сейсмічного прогнозу геологічних порушень вугільного пласта на основі аналізу поля дифрагованих хвиль.


Історія

Відділ комп'ютерних технологій (ВКТ) створено у 2000 р. на базі лабораторії математичного моделювання і розробки програмного забезпечення (ЛММ і РПЗ). Із дня заснування ЛММ і РПЗ основним напрямом діяльності є НДР в галузі розробки методів математичного моделювання й аналізу геофізичних полів, інформаційного забезпечення вуглевидобувних підприємств, а також розробка програмних засобів для вирішення завдань геофізики, геології і маркшейдерії.

З 1992 по 2008 рр. розроблено цілу низку комплектів програм для моделювання й аналізу характеристик геофізичних полів, а також оброблення й інтерпретації результатів геофізичних досліджень.

З 1996 року ведуться роботи з переведення графічних матеріалів і іншої документації діючих і таких що закриваються вугільних підприємств у електронний вигляд.

З 2000 року розроблено низку програмних засобів, що забезпечують вирішення різних виробничих завдань на вуглевидобувних підприємствах, у тому числі геоінформаційна система універсального призначення “ГеоМарк”.