З 2016 р. в РАНДМІ діє Рада молодих вчених, основною метою якої є сприяння науковій, науково-технічній, винахідницькій і іншій творчій діяльності молодих вчених РАНДМІ, сприяння їхньому професійному росту, а також ефективному використанню наукового потенціалу молоді в діяльності РАНДМІ.

У цей час Рада молодих вчених РАНДМІ об'єднує 20 наукових співробітників, чотирі з яких мають науковий ступінь кандидата наук.

Молоді вчені активно беруть участь в наукових роботах РАНДМІ, наукових конференціях, конкурсах і інших заходах, які проводять Міністерство освіти і науки Донецької Народної Республіки і інші організації.


Документи:

Положення Поради молодих учених РАНДМІ


Контакти:

Трофімов Віктор Валерійович – голова Поради молодих учених

телефон: +38 (062) 300-27-91


Події:

Участь у Міжнародному форумі-конкурсі молодих вчених «Проблеми надрокористування», що проводиться Національним мінерально-сировинним університетом «Гірничий» (м. Санкт-Петербург, РФ).

Дуброва Наталія Олександрівна нагороджена дипломом за зайняте II місце в секції «Комплексне освоєння родовищ твердих корисних копалин і безпека гірничого виробництва». Доповідь «Формування й еволюція деформаційних полів масивів гірських порід при багатократній підробці в центральному районі Донбасу».

Стельмах Сергій Сергійович нагороджений дипломом за зайняте II місце в секції «Сучасні технології забезпечення будівництва будівель, споруд і об'єктів мінерально-сировинного комплексу», доповідь «Визначення допустимих умов підробки підземних трубопроводів».