Порядок проведення конкурсу

Порядок проведення конкурсу на заміщення посад науковців організацій, підвідомчих Міністерству освіти і науки Донецької Народної Республіки, затверджений наказом МОН ДНР від 16.01.2017 і зареєстрований в Міністерстві юстиції ДНР від 07.02.2017 за № 1855.

Положення про конкурсну комісію

Положення про конкурсну комісію Республіканського академічного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки, геофізики і маркшейдерської справи (РАНДМІ) для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науковців

Результати попередніх конкурсів

Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу гірського тиску (31.08.2016 – 30.09.2016)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру кандидата технічних наук, ст. науков. співроб. Хохлова Бориса Валентиновича на конкурсну вакансію завідувача відділу гірського тиску (рішення вченої ради від 06.10.2016, протокол № 8).

Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача геологічного відділу (26.10.2016 – 26.11.2016)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру доктора геологічних наук, проф. Волкової Тетяни Петрівни на конкурсну вакансію завідувача геологічного відділу (рішення вченої ради від 13.12.2016, протокол № 11).

Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу гідрогеомеханічних досліджень і охорони надр (26.10.2016 – 26.11.2016)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру кандидата технічних наук Шевченка Євгена Миколайовича на конкурсну вакансію старшого наукового співробітника відділу гідрогеомеханічних досліджень і охорони надр (рішення вченої ради від 13.12.2016, протокол № 11).

Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника геологічного відділу (23.01.2017 – 23.02.2017)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру кандидата геолого-мінералогічних наук, ст. науков. співроб. Кисельова Миколи Миколайовича на конкурсну вакансію старшого наукового співробітника геологічного відділу (рішення вченої ради від 03.03.2017, протокол № 2).

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу гірського тиску (сектор захисних пластів і керування станом гірського масиву відділу гірського тиску) (09.03.2017 – 07.04.2017)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру кандидата технічних наук, ст. науков. співроб. Півня Юрія Анатолійовича на конкурсну вакансію провідного наукового співробітника відділу гірського тиску (сектор захисних пластів і керування станом гірського масиву відділу гірського тиску) (рішення вченої ради від 20.04.2017, протокол № 4).

Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу гідрогеомеханічних досліджень і охорони надр (04.05.2017 – 05.06.2017)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру кандидата технічних наук Шевченка Євгена Миколайовича на конкурсну вакансію завідувача відділу гідрогеомеханічних досліджень і охорони надр (рішення вченої ради від 27.06.2017, протокол № 6).

Конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу гірського тиску (02.06.2017 – 03.07.2017)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру доктора технічних наук, професора Гребьонкіна Сергія Семеновича на конкурсну вакансію провідного наукового співробітника відділу гірського тиску (рішення вченої ради від 20.07.2017, протокол № 7).

Конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу зрушення земної поверхні і захисту підроблюваних об’єктів (02.10.2017 – 02.11.2017)
За результатами таємного голосування прийнято рішення підтримати кандидатуру кандидата технічних наук Дубрової Наталії Олександрівни на конкурсну вакансію старшого наукового співробітника відділу зрушення земної поверхні і захисту підроблюваних об’єктів (рішення вченої ради від 14.11.2017, протокол № 10).

Конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника сектора захисних пластів і керування станом гірського масиву відділу гірського тиску (19.02.2018 –21.03.2018)
За результатами таємного голосування прийнято рішення обрати Пащенка Олексія Олександровича на конкурсну вакансію наукового співробітника сектора захисних пластів і керування станом гірського масиву відділу гірського тиску (рішення вченої ради від 29.03.2018, протокол № 2).

Конкурс на заміщення вакантної посади завідувача геологічного відділу (02.03.2018 – 02.04.2018)
За результатами таємного голосування прийнято рішення обрати кандидата геолого-мінералогічних наук, старшого наукового співробітника Кисельова Миколу Миколайовича на конкурсну вакансію завідувача геологічного відділу (рішення вченої ради від 18.04.2018, протокол № 3).