Республіканський академічний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки, геофізики і маркшейдерської справи (РАНДМІ) (далі Інститут, РАНДМІ) здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації за програмами підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів у аспірантурі за напрямом підготовки 21.06.01 «Геологія, розвідка і розробка корисних копалин» зі спеціальностей:

  • 00.20 «Геомеханіка, руйнування гірських порід, шахтна аерогазодинаміка і гірська теплофізика»;
  • 00.22 «Геотехнологія (підземна, відкрита і будівельна)».

Відповідно до Правил прийому на навчання за програмами підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у аспірантурі на конкурсній основі приймаються громадяни, що мають вищу освіту, підтверджену дипломом фахівця або магістра.

Іноземні громадяни й особи без громадянства приймаються до аспірантури відповідно до міжнародних договорів, законів Донецької Народної Республіки або встановленої Радою Міністрів Донецької Народної Республіки квоти на освіту іноземних громадян і осіб без громадянства, а також за договорами про надання платних освітніх послуг за рахунок засобів фізичних і юридичних осіб.

Навчання в аспірантурі здійснюється по очній і заочній формах навчання. Число тих, хто навчається в аспірантурі за рахунок бюджетних асигнувань республіканського бюджету на основі контрольних цифр прийому, щорік встановлюється Міністерством освіти і науки Донецької Народної Республіки.

Термін навчання в аспірантурі встановлюється 3 роки (по очній формі навчання) і 4 роки (по заочній формі навчання).

Вступники до аспірантури проходят співбесіду з передбачуваним науковим керівником. Результати співбесіди у формі висновку, підписаного передбачуваним науковим керівником, надаються до аспірантури при подачі документів.

Для тих, хто вступає на місця в рамках контрольних цифр прийому за рахунок бюджетних асигнувань республіканського бюджету, а також за договорами про надання платних освітніх послуг встановлюються однакові вступні іспити.

Вступники до аспірантури здають такі конкурсні вступні випробування (іспити):

  • спеціальну дисципліну, що відповідає профілю напряму підготовки;
  • філософію;
  • іноземну мову (одну з: англійську, німецьку, французьку).

Програми вступних випробувань зі спеціальної дисципліни, філософії, іноземної мови формуються на основі державних освітніх стандартів вищої освіти за програмами спеціалітета або магістратури.

Вступні випробування проводяться екзаменаційними комісіями у формі іспиту з використанням екзаменаційних квитків, російською мовою, за винятком вступних випробувань з іноземної мови. Проведення вступних випробувань з використанням дистанційних освітніх технологій Інститутом не передбачено.

Під час вступних випробувань, за необхідності, можуть бути забезпечені спеціальні умови для вступників з обмеженими можливостями здоров'я при документальному підтвердженні обмежених можливостей здоров'я або інвалідності.

Терміни прийому документів для вступу до аспірантури і розклад вступних випробувань встановлюються внутрішніми локальними актами РАНДМІ і доводяться до відома вступників.

Заява про прийом до аспірантури з доданням необхідних документів представляється вступником особисто або довіреною особою, або надсилається поштою. Надіслання документів, необхідних для вступу, в електронній формі Інститутом не передбачено.

За результатами конкурсних вступних випробувань до аспірантури на конкурсній основі зараховуються вступники, найбільш підготовлені до освоєння програм підготовки наукових, науково-педагогічних кадрів у аспірантурі з урахуванням їхніх індивідуальних досягнень.

Особи, які раніше пройшли повний курс навання в аспірантурі за рахунок бюджетних асигнувань республіканського бюджету, а також відраховані з неї достроково за здійснення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторно вступати до аспірантури за рахунок бюджетних асигнувань республіканського бюджету.

Контактна інформація:

Адреса:  РАНДМІ
вул. Челюскінців, 291, ком. 309
283004, г. Донецк-4, ДНР

телефон:   +38 (062) 300-27-92 +38; (062) 300-27-91 (приймальня)

E-mail: lnk@ranimi.org