Основные направления научных исследований:

  • геомеханічні дослідження напружено-деформованого і газодинамічного стану масиву гірських порід для забезпечення ефективної і безпечної експлуатації родовищ корисних копалин;
  • дослідження деформацій породного масиву і земної поверхні, впливу гірничих робіт на підземні і наземні споруди і розробка заходів із їх захисту;
  • вивчення будови і геодинаміки літосфери геолого-геофізичними методами з метою пошуку родовищ корисних копалин і прогнозу гірничо-геологічних умов їх експлуатації і екологічних змін довкілля.

Директор

Анциферов Андрій Вадимович

член-кореспондент Національної академії наук України

доктор технічних наук, професор

заслужений діяч науки і техніки України

телефон: +38 (062) 300-27-90 +38 (062) 300-27-91 (приймальня)

 

Заступник директора

Дрібан Віктор Олександрович

доктор технічних наук

заслужений діяч науки і техніки України

телефон: +38 (062) 300-27-90 +38 (062) 300-27-91 (приймальня)

 

Заступник директора з інноваційних питань

Ходирєв Євген Дмитрович

телефон: +38 (062) 300-27-92 (приймальня)

Заступник директора з економіки і науково технічної діяльності

Камбурова Лариса Олексіївна

телефон: +38 (062) 300-27-94

+38 (062) 300-27-92 (приймальня)

Вчений секретар

Кріжанівська Лариса Миколаївна

телефон: +38 (062) 300-27-98