Республіканський академічний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, геомеханіки, геофізики і маркшейдерської справи (РАНДМІ)

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ:

 • вивчення формування і еволюції напружено-деформованого і газодинамічного стану масиву гірських порід для забезпечення ефективної і безпечної експлуатації родовищ корисних копалин;
 • дослідження деформацій породного масиву і земної поверхні, впливу гірничих робіт на підземні і наземні споруди і розробка заходів їх захисту;
 • вивчення будови і геодинаміки літосфери геолого-геофизичними методами з метою пошуків родовищ корисних копалин і прогнозу гірничо-геологічних умов їх експлуатації і екологічних змін довкілля;
 • забезпечення стійкості всього комплексу гірничих виробок шахт;
 • прогноз і попередження гірських ударів і газодинамічних явищ;
 • охорона будівель і споруд на підроблюваних територіях;
 • гідрогеомеханічні дослідження масивів гірських порід;
 • прогноз гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ;
 • забезпечення екологічної безпеки гірничодобувних регіонів;
 • інженерні геолого-геофизические дослідження при проектуванні і будівництві господарських, промислових і житлових об'єктів;
 • моніторинг геологічного середовища і пошук родовищ корисних копалин.

НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:

В Інституті працюють 1 член-кореспондент, 10 докторів і більше 20 кандидатів наук; 7 співробітників Інституту удостоєно Державної премії в галузі науки і техніки, 5 ‑ іменних академічних і урядових премій.

Результати досліджень Інституту знайшли своє втілення у 20 монографіях, більше 6000 рекомендаціях і висновках, що регламентують роботу у вугільній промисловості та дозволили розконсервувати більше 300 млн т вугілля.

Розроблено більше 150 нормативних документів з питань оптимального і безпечного видобутку корисних копалин, забезпечення техногенної і екологічної безпеки.

Інститут є власником понад 400 патентів на винаходи і корисні моделі.

РАНДМІ ‑ наукова організація широкого профілю зі сформованими школами в галузях фундаментальних дисциплін і новітніх технологій. В Інституті отримали розвиток дві наукові школи «Геомеханіка» і «Шахтна геофізика», працюють дисертаційна рада і аспірантура за спеціальностями 25.00.20 «Геомеханіка, руйнування гірських порід, руднична аерогазодинамика і гірнича теплофізика» і 25.00.22 «Геотехнологія (підземна, відкрита і будівельна)»; видається спеціалізована збірка «Наукові праці РАНДМІ».

Адреса: буд. 291, вул. Челюскінців, м. Донецьк, ДНР, 83004

телефон:   +38 (062) 300-27-92 +38; (062) 300-27-91 (приймальня)

E-mail: ranimi@ranimi.org