Завідувачка: Федосова Надія Степанівна

Тел.: (062) 300-27-91

Нагороджена:

- Знак «Шахтарська Слава» І-ІІІ ст. (2007, 2012)

- Знак НАНУ «За професійні досягнення» (2008)

- Грамота Верховної Ради України (2004)

Федосова Н. С. здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з винахідництва, раціоналізації, патентознавства, стандартизації, метрології, ліцензування видів діяльності.
За безпосередньою участю Федосової Н. С. в інституті була організована і успішно працює служба стандартизації і метрології, розроблена і впроваджена система керування якістю НДОКР, розроблено і впроваджено більше 30 нормативних документів, організована і поставлена на високий рівень патентна і винахідницька робота інституту.
Федосова Н. С. має великий досвід розробки і впровадження керівних нормативно-технічних документів. Під її методичним керівництвом вперше в інституті розроблено і впроваджено галузевий стандарт ГСТУ «Правила підробки будівель, споруд і природних об'єктів при видобуванні вугілля підземним способом».
Бере участь у складанні планів роботи інституту по розділах, що належать до нових розробок, організовує роботу із забезпечення включених в плани розробок тем патентними і інформаційними матеріалами, матеріалами зі стандартизації і метрологічного забезпечення, у визначенні видів діяльності інституту, що підлягають обов'язковому ліцензуванню.
Плідну науково-технічну діяльність поєднує з активною участю в суспільному житті інституту. З 2000 року по теперішній час очолює профспілкову організацію інституту.


Функції відділу

Відділ патентно-ліцензійної, винахідницької роботи і стандартизації (ВПЛВРіС) був створений у січні 2003 року і є одним з основних науково-дослідних підрозділів інституту.

ВПЛВРіС здійснює науково-технічне і методичне керівництво роботами з винахідництва, патентування винаходів і корисних моделей, бере участь у проведенні патентних досліджень об'єктів техніки і технологій для забезпечення високого технічного рівня, патентоспроможності і патентної чистоти розроблюваних об'єктів техніки. Відділ здійснює роботи з ліцензування видів діяльності, стандартизації, метрології і нормоконтролю.

У функції відділу також входить виконання перекладів з іноземних і на іноземні мови, робота архіву, обслуговування бібліотечного фонду, розмножувальна та палітурна робота.

Завдяки професійній роботі співробітників відділу Інститут у числі перших серед освітніх і наукових організацій був включений до Списку № 1 організацій-джерел формування (комплектування) Архівного фонду Донецької Народної Республіки як такий, що являє науково-дослідну, історичну і практичну цінність.


Результати роботи

При активній методичній допомозі співробітників відділу інститутом було отримано більше 200 авторських свідоцтв і патентів на винаходи і корисні моделі. Десять років підряд, починаючи з 2004 року, інститут упевнено займав перше місце в конкурсі Національної академії наук України за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об'єктів права інтелектуальної власності. П'яти співробітникам було привласнено почесне звання «Винахідник року».

У науково-технічному архіві зберігаються звіти про науково-дослідні роботи інституту, висновки і рекомендації, починаючи з 1929 р. Загальна кількість звітів про НДР (у тому числі сторонніх організацій), висновків, рекомендацій за станом на 1 січня 2018 року складає – 9605 одиниць.

Фонд науково-технічної бібліотеки РАНДМІ містить 13350 екземплярів, у тому числі монографії співробітників інституту, збірки наукових праць УкрНДМІ і РАНДМІ (з 2007 року).

Співробітники відділу беруть активну участь у розроблюванні стандартів, нормативних документів (більше 50) відповідно до спеціалізації інституту, підготуванні документів для одержання ліцензій, дозволів на виконання спеціальних видів робіт.

Відділ забезпечує співробітників інституту матеріалами про вітчизняні і зарубіжні досягнення науки і техніки, оформлює передплату на актуальні періодичні видання.

Склад відділу:

Федосова Н. С. – завідувачка відділу;

Гетманець Л. В. – заступник завідувачки відділу;

Нестерова Л. І. – молодший науковий співробітник;

Скопіч Т. І. – провідний перекладач;

Бакман О. Б. – провідний інженер;

Новікова О. А. – провідний інженер;

Ролдугина В. Б. – технік І категорії.


Інформація про винахідницьку роботу

РАНДМІ веде активну і плідну роботу в галузі захисту прав інтелектуальної власності. Технічні рішення, на які були видані охоронні документи, створено науковими співробітниками інституту в результаті виконання науково-дослідних робіт з фундаментальної і прикладної тематики при активній методичній допомозі працівників патентної служби.

З 1975 року інститутом було одержано більше 200 авторських свідоцтв на винаходи, 11 патентів СРСР і 29 патентів України на винаходи, 124 патенти на корисні моделі, з них 60, які чинні на сьогоднішній день. Підготовлено до подачі до Патентного відомства ДНР 7 заявок на корисні моделі.

Особливо слід зазначити технічні рішення, створені співробітниками інституту в галузі гірничої справи, геофізики, приладобудування, промислового будівництва і охорони довкілля:

– «Спосіб сейсмічної діагностики геодинамічного стану гірського масиву в області очисної виробки» (Патент № 43364) призначений для визначення стану породної товщі над очисною виробкою при відпрацюванні вугільних пластів в умовах можливого виникнення небезпечних геодинамічних явищ (раптових викидів вугілля і газу, масштабних обвалень основної покрівлі і ін.);

– «Пристрій «ВЕГОР» для перевіряння підіймального обладнання шахт» (Патент № 30836) дозволяє підвищити точність вимірювання вертикальних і похилих відхилень елементів армування і канатів від проектного положення;

– «Спосіб охорони гірничих виробок від впливу очисних робіт в умовах нестійких порід» (Патент №49870) дозволяє підвищити стійкість гірничих виробок при підході очисних вибоїв до границь запобіжних ціликів, виключаючи проведення в них ремонтних робіт і втрат вугілля в запобіжних ціликах;

– «Пристрій для поінтервального вимірювання газовиділення (УПВГ) при бурінні свердловин по вугільному пласту» (Патент № 78496) призначений для одержання достовірних і оперативних даних для оцінювання газодинамічного стану привибійної частини вугільного пласта;

– «Спосіб визначення впливу підземного трубопроводу на горизонтальні зрушення земної поверхні при підземному вийманні вугілля» (Патент № 85566) дозволяє оцінювати напружено-деформований стан трубопроводу, визначати необхідність застосування конструктивних заходів захисту і їх ефективність;

– «Спосіб часткового відпрацювання запасів в охоронних вугільних ціликах» (Патент № 73109) забезпечує високу міру захисту об'єктів, що охороняються, від деформації земної поверхні у процесі бурошнекового виймання вугілля.

Обширний список патентів використовується у власних розробках і сприяє вирішенню кола проблем по напрямах діяльності інституту.

Починаючи з 2004 по 2013 рр. включно, інститут був переможцем конкурсу НАН України (з присудженням перших призових місць) за досягнення кращих показників у винахідницькій роботі, створенні, охороні і використанні об'єктів права інтелектуальної власності. П'яти співробітникам було присвоєно почесне звання «Винахідник року».